300 m kivääriratahankkeen kokous

Aika: 28.7.2016 klo 17 - 22
Paikka: Ilmolahden ampumarata

Asialistalla:
- Louhintatyöt
- Jätemateriaalin sijoittaminen rakenteisiin
- Tiejärjestelyt
- Aikataulu