Kivääri- ja pistooliharjoitus

Aika: 21.9.2019 klo 10:00 - 15:00
Paikka: Kiväärirata 300m ja pistoolirata 25 m

Liitteet