Kivääri- ja pistooliharjoitus

Aika: 5.10.2019 klo 10:00 - 15:00
Paikka: Kiväärirata 300 m ja pistoolirata 25 m

Liitteet