Kivääri- ja pistooliharjoitus

Aika: 2.1.2021 klo 10:00 - 15:00
Paikka: Kiväärirata 300 m & pistoolirata 25 m

Liitteet